Insomnia XXI Tournaments - Tournaments - SAMK AI Hackaton (Pro) - Result updateshttps://tournaments.insomnia.fi/