Insomnia XX Tournaments - Tournaments - Android: Netrunner - Result updateshttps://tournaments.insomnia.fi/